На 30 ноември получихме клиничен доклад за нашия продукт COVID-19.Mrcrobe & Lab проведоха клинични изпитвания на новите продукти за откриване на коронен антиген на IMMUNOBIO и Roche.Чувствителността на продукта на IMMUNOBIO е 90,7%, което е малко по-високо от 90,0% на Roche.

Microbe&Lab BV е основана от двама холандски университетски професори, от които проф. д-р Серваас А.
Море е основателят.Проф. д-р Море лично координира всички извършени проучвания, като подчертава качеството и валидността на нашата настройка.
Microbe&Lab BV е одобрена лаборатория за диагностика на SARS-CoV-2 от холандското правителство (представлявана от RIVM (Холандският CDC, наречен Национален институт за обществено здраве и околна среда)).Тази акредитация е предоставена след серия от задълбочени тестове на лабораторните съоръжения, включително тестване на заслепени SARS панели и серийни разреждания.
Лабораторията е акредитирана по ISO 9001 и ISO 15189, ISO за медицински лаборатории, също
е предоставено

Време на публикуване: 2 декември 2021 г